20-21 Ekim 2023 ÖZDEBİR TR Geneli TYT AYT Konu Listesi

TÜRKİYE GENELİ TYT-1.DENEME KONU BAŞLIKLARI
DERS NO A KİTAPÇIĞI
TÜRKÇE 1
Söz Yorumukadıköy vip butik dershane
TÜRKÇE 2 Söz Yorumu
TÜRKÇE 3 Söz Yorumu
TÜRKÇE 4 Söz Yorumu
TÜRKÇE 5 Cümle Yorumu
TÜRKÇE 6 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 7 Cümle Anlamı – Kavramlar
TÜRKÇE 8 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 9 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TÜRKÇE 10 Yazım Kuralları
TÜRKÇE 11 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 12 Ekler
TÜRKÇE 13 Cümle Ögeleri
TÜRKÇE 14 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TÜRKÇE 15 Karma Dil Bilgisi
TÜRKÇE 16 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 17 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 18 Sözcük Türleri
TÜRKÇE 19 Cümle Yorumu
TÜRKÇE 20 Ses Bilgisi
TÜRKÇE 21 Yazım Kuralları
TÜRKÇE 22 Anlatım Teknikleri
TÜRKÇE 23 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 24 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 25 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TÜRKÇE 26 Karma Dil Bilgisi
TÜRKÇE 27 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TÜRKÇE 28 Noktalama İşaretleri
TÜRKÇE 29 Cümle Yorumu
TÜRKÇE 30 Noktalama İşaretleri
TÜRKÇE 31 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 32 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 33 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 34 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 35 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TÜRKÇE 36 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 37 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 38 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 39 Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 40 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TARİH 1 Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
TARİH 2 Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
TARİH 3 Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
TARİH 4 Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
TARİH 5 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
COĞRAFYA 6 Doğa ve İnsan
COĞRAFYA 7 Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller
COĞRAFYA 8 Göçler
COĞRAFYA 9 Sıcaklık
COĞRAFYA 10 Doğal Afetler
FELSEFE 11 Felsefeyi Tanıma
FELSEFE 12 M.Ö. 6. Yüzyıl – M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi
FELSEFE 13 Bilgi Felsefesi
FELSEFE 14 20. Yüzyıl Felsefesi
FELSEFE 15 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
DİN 16 Din ve İslam
DİN 17 Bilgi ve İnanç, Ahiret, İnançla İlgili Meseleler
DİN 18 Din ve İslam
DİN 19 Kur’an’a Göre Hz. Muhammed ve Gençlik
DİN 20 Din ve Hayat, Allah İnsan İlişkisi
FELSEFE 21 Sanat Felsefesi
FELSEFE 22 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
FELSEFE 23 Felsefeyi Tanıma
FELSEFE 24 Varlık Felsefesi
FELSEFE 25 Orta Çağ Hrıstiyan Felsefesi
MATEMATİK 1 Rasyonel Sayılar
MATEMATİK 2 Üslü Sayılar
MATEMATİK 3 Ondalık Sayılar
MATEMATİK 4 Köklü İfadeler
MATEMATİK 5 Basit Eşitsizlikler
MATEMATİK 6 Temel Kavramlar
MATEMATİK 7 Temel Kavramlar
MATEMATİK 8 Rasyonel Sayılar
MATEMATİK 9 Basit Eşitsizlikler
MATEMATİK 10 Mutlak Değer
MATEMATİK 11 Sayısal Mantık
MATEMATİK 12 Bölünebilme
MATEMATİK 13 İstatistik
MATEMATİK 14 Kümeler
MATEMATİK 15 Mantık
MATEMATİK 16 Fonksiyonlar
MATEMATİK 17 Sayı Basamakları
MATEMATİK 18 OBEB-OKEK
MATEMATİK 19 Kesir Problemleri
MATEMATİK 20 Sayı Problemleri
MATEMATİK 21 Kesir Problemleri
MATEMATİK 22 Yaş Problemleri
MATEMATİK 23 Sayı Problemleri
MATEMATİK 24 Oran-Orantı
MATEMATİK 25 Yüzde Problemleri
MATEMATİK 26 Yüzde Problemleri
MATEMATİK 27 Kombinasyon
MATEMATİK 28 İstatistik
MATEMATİK 29 Hız Problemleri
MATEMATİK 30 Olasılık
GEOMETRİ 31 Üçgende Açı
GEOMETRİ 32 Özel Üçgenler
GEOMETRİ 33 Dikdörtgen
GEOMETRİ 34 Üçgende Açı
GEOMETRİ 35 Çokgenler
GEOMETRİ 36 Dikdörtgen
GEOMETRİ 37 Prizma (Silindir Dahil)
GEOMETRİ 38 Yamuk
GEOMETRİ 39 Kare
GEOMETRİ 40 Prizma (Silindir Dahil)
FİZİK 1 Madde ve Özkütle
FİZİK 2 Fizik Bilimi
FİZİK 3 İş, Enerji ve Güç Kavramları
FİZİK 4 Kırılma, Renk ve Prizmalar
FİZİK 5 Elektrik Devreleri
FİZİK 6 Yay Dalgaları
FİZİK 7 Genleşme
KİMYA 8 Asitler ve Bazlar
KİMYA 9 Homojen Karışımlar
KİMYA 10 Atom Kavramının Gelişimi
KİMYA 11 Güçlü Etkileşimler
KİMYA 12 Çevre Kimyası
KİMYA 13 Sıvılar
KİMYA 14 Kimyasal Hesaplamalar
BİYOLOJİ 15 BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
BİYOLOJİ 16 ORGANİK TEMEL BİLEŞENLER
BİYOLOJİ 17 CANLI ÂLEMLERİ
BİYOLOJİ 18 HÜCRE BÖLÜNMELERİ
BİYOLOJİ 19 KALITIMIN GENEL ESASLARI
BİYOLOJİ 20 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

 

 

TÜRKİYE GENELİ AYT 1.DENEME KONU BAŞLIKLARI
DERS NO A KİTAPÇIĞI
TÜRKÇE 1 Söz Yorumu
TÜRKÇE 2
Paragrafta Yardımcı Düşünce
TÜRKÇE 3 Cümle Yorumu
TÜRKÇE 4 Paragrafta Konu-Ana Düşünce
TÜRKÇE 5 Paragrafın Yapısı
TÜRKÇE 6 Halk Edebiyatı – Âşık Edebiyatı
TÜRKÇE 7 Yazınsal Türler – Şiir Bilgisi
TÜRKÇE 8 Halk Edebiyatı – Âşık Edebiyatı
TÜRKÇE 9 Edebiyat Akımları
TÜRKÇE 10 Halk Edebiyatı
TÜRKÇE 11 Yazınsal Türler
TÜRKÇE 12 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
TÜRKÇE 13 Millî Edebiyat
TÜRKÇE 14 Edebiyat Akımları
TÜRKÇE 15 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
TÜRKÇE 16 Edebiyat Akımları
TÜRKÇE 17 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
TÜRKÇE 18 Tanzimat Edebiyatı
TÜRKÇE 19 Edebiyat Akımları
TÜRKÇE 20 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
TÜRKÇE 21 Servet-i Fünun Edebiyatı
TÜRKÇE 22 Millî Edebiyat
TÜRKÇE 23 Söz Sanatları
TÜRKÇE 24 Edebiyat Akımları
TARİH-1 25 Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
TARİH-1 26 XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
TARİH-1 27 Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
TARİH-1 28 Değişen Dengeler Karşısında Osmanlı (1595-1774)
TARİH-1 29 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
TARİH-1 30 Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
TARİH-1 31 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
TARİH-1 32 İnsanlığın İlk Dönemleri
TARİH-1 33 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
TARİH-1 34 İslam Medeniyeti’nin Doğuşu
COĞRAFYA-1 35 Doğadaki Ekstremler
COĞRAFYA-1 36 Küresel ve Bölgesel Örgütler
COĞRAFYA-1 37 Nüfus Politikaları
COĞRAFYA-1 38 Biyoçeşitlilik
COĞRAFYA-1 39 Türkiye’de Enerji Kaynakları
COĞRAFYA-1 40 Küresel Çevre Sorunlarının Yayılışı
TARİH-2 1 Tarih ve Zaman
TARİH-2 2 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
TARİH-2 3 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TARİH-2 4 Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Medeniyeti
TARİH-2 5 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
TARİH-2 6 Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
TARİH-2 7 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
TARİH-2 8 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
TARİH-2 9 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
TARİH-2 10 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
TARİH-2 11 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
COĞRAFYA-2 12 Biyoçeşitlilik
COĞRAFYA-2 13 Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması
COĞRAFYA-2 14 Ekonomiye Yön Veren Güç: Doğal Kaynaklar
COĞRAFYA-2 15 Turizm
COĞRAFYA-2 16 Tarihsel Süreçte Şehirler
COĞRAFYA-2 17 Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörü
COĞRAFYA-2 18 Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
COĞRAFYA-2 19 Tarım-Ekonomi İlişkisi
COĞRAFYA-2 20 Türkiye’de Tarım
COĞRAFYA-2 21 Kültürü Etkileyen Faktörler ve Türk Kültürü
COĞRAFYA-2 22 Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması
FELSEFE 23 Ahlak Felsefesi
FELSEFE 24 20. Yüzyıl Felsefesi
FELSEFE 25 M.Ö. 6. Yüzyıl – M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi
FELSEFE 26 Organizma ve Çevre İlişkisi
FELSEFE 27 Psikolojiye Giriş (Psikoloji Bilimini Tanıyalım)
FELSEFE 28 Psikolojinin Temel Süreçleri
FELSEFE 29 Sosyolojiye Giriş
FELSEFE 30 Toplumsal Değişme ve Toplumsal Gelişme
FELSEFE 31 Birey ve Toplum
FELSEFE 32 Klasik Mantık – Önermeler
FELSEFE 33 Klasik Mantık – Kavram ve Terim
FELSEFE 34 Klasik Mantık – Kıyas
DİN 35 İbadet
DİN 36 Din ve Hayat, Allah İnsan İlişkisi
DİN 37 Kur’an’a Göre Hz. Muhammed ve Gençlik
DİN 38 Kur’an’a Göre Hz. Muhammed ve Gençlik
DİN 39 Kur’an’da Bazı Kavramlar
DİN 40 Kur’an’da Bazı Kavramlar
FELSEFE 1 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
FELSEFE 2 Bilim Felsefesi
FELSEFE 3 Organizma ve Çevre İlişkisi
FELSEFE 4 Birey ve Toplum
FELSEFE 5 Toplumsal Yapı
FELSEFE 6 Klasik Mantık – Kavram ve Terim
MATEMATİK 1 Denklem Çözme
MATEMATİK 2 Basit Eşitsizlikler
MATEMATİK 3 Üslü Sayılar
MATEMATİK 4 Denklem Çözme
MATEMATİK 5 Oran-Orantı
MATEMATİK 6 Çarpanlara Ayırma
MATEMATİK 7 Kümeler
MATEMATİK 8 Mutlak Değer
MATEMATİK 9 Kartezyen Çarpım
MATEMATİK 10 OBEB-OKEK
MATEMATİK 11 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri
MATEMATİK 12 Mantık
MATEMATİK 13 Fonksiyonlar
MATEMATİK 14 Sayma
MATEMATİK 15 Olasılık
MATEMATİK 16 Binom Açılımı
MATEMATİK 17 Polinomlar
MATEMATİK 18 Parabol
MATEMATİK 19 Polinomlar
MATEMATİK 20 II. Dereceden Denklemler
MATEMATİK 21 Karmaşık Sayılar
MATEMATİK 22 Eşitsizlikler
MATEMATİK 23 II. Dereceden Denkleme Dönüştürülebilen Denklemler
MATEMATİK 24 Logaritma
MATEMATİK 25 Logaritma
MATEMATİK 26 Logaritma
GEOMETRİ 27 Trigonometri-2 (Genel Bilgiler)
GEOMETRİ 28 Trigonometri-2 (Birim Çember)
GEOMETRİ 29 Trigonometri-2 (Trigonometrik Fonk)
GEOMETRİ 30 Çemberde Açılar
GEOMETRİ 31 Trigonometri-2 (Genel Bilgiler)
GEOMETRİ 32 Doğrunun Analitik İncelenmesi
GEOMETRİ 33 Dik Koordinat Sistemi (Nokta Anlt)
GEOMETRİ 34 Çemberde Uzunluklar
GEOMETRİ 35 Küre
GEOMETRİ 36 Çemberde Uzunluklar
GEOMETRİ 37 Piramit (Koni Dahil)
GEOMETRİ 38 Doğrunun Analitik İncelenmesi
GEOMETRİ 39 Doğrunun Analitik İncelenmesi
GEOMETRİ 40 Doğrunun Analitik İncelenmesi
FİZİK 1 Basit Makineler
FİZİK 2 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
FİZİK 3 Tork ve Denge
FİZİK 4 Newton’un Hareket Yasaları
FİZİK 5 İki Boyutta Hareket
FİZİK 6 Enerjinin Korunumu
FİZİK 7 İtme ve Çizgisel Momentum
FİZİK 8 Sığa
FİZİK 9 Elektriksel Alan
FİZİK 10 Transformatörler
FİZİK 11 Manyetik Kuvvet
FİZİK 12 Düzgün Çembersel Hareket
FİZİK 13 Düzgün Elektrik Alan
FİZİK 14 Manyetik İndüklenme
KİMYA 15 Modern Atom Teorisi
KİMYA 16 Asit-Baz Dengeleri
KİMYA 17 Koligatif Özellikler
KİMYA 18 Kimyasal Denge
KİMYA 19 Tepkime Hızları
KİMYA 20 Atomun Kuantum Modeli
KİMYA 21 Gazlarda Kinetik Teori
KİMYA 22 İndirgenme- Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
KİMYA 23 Çözünme-Çökelme Dengeleri
KİMYA 24 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
KİMYA 25 Tepkimelerde Isı Değişimleri
KİMYA 26 Gaz Karışımları
KİMYA 27 Tampon Çözeltiler
BİYOLOJİ 28 Sinir Sistemi
BİYOLOJİ 29 Endokrin Sistem
BİYOLOJİ 30 Sindirim Sistemi
BİYOLOJİ 31 İskelet Sistemi
BİYOLOJİ 32 Kan Ve Lenf Dolaşımı
BİYOLOJİ 33 Kan Ve Lenf Dolaşımı
BİYOLOJİ 34 Solunum Sistemi
BİYOLOJİ 35 Embriyonik Gelişim
BİYOLOJİ 36 Üriner Sistem
BİYOLOJİ 37 Nükleik Asitler
BİYOLOJİ 38 Komünite Ekolojisi
BİYOLOJİ 39 Popülasyon Ekolojisi
BİYOLOJİ 40 Nükleik Asitler

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir