Ders Müfredatlarına Yaklaşım Tarzımız

Ders Müfredatlarına Yaklaşım Tarzımız

Kadıköy Meta Sentez Kurs ve Koçluk Merkezi olarak, öğrencilerin sınava hazırlanma sürecinde ihtiyaç duydukları tüm desteği sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, ders müfredatlarına yaklaşımımız, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre şekillendirilmektedir.

TYT Müfredatı

TYT sınavı, üniversiteye girişte ilk aşamayı oluşturan bir sınavdır. Bu sınavda, 120 sorudan oluşan dört farklı test bulunmaktadır: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri.

TYT müfredatı, 9. ve 10. sınıf konularına dayanmaktadır. Bu nedenle, TYT sınavına hazırlanmak için, bu sınıflarda almış olduğunuz dersleri iyi bir şekilde zihninizin kavramış olması gerekir.

Temel Kavramlara ve Becerilere Odaklanmak

TYT müfredatına yaklaşımımız, öğrencilerin temel kavramları ve becerileri sağlam bir şekilde edinmelerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, derslerimizde, öğrencileri aktif katılıma ve uygulamalı öğrenmeye teşvik ediyoruz.(kaynak takibi, bol deneme sınavı, soru çözüm saatleri, Study Room programlı çalışma saatleri)

Örneğin,

 • Türkçe dersinde, öğrencilerin sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam ve ses bilgisi gibi temel kavramları ve becerileri edinmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun için, öğrencileri farklı kaynaklardan bol ve çeşitli soru çözmeye ve metin analizleri yapmaya yönelik haftalık çalışma programları hazırlıyoruz. 

 • Matematik dersinde, öğrencilerin temel kavramlar, sayılar, üslü ve köklü ifadeler, çarpanlara ayırma, eşitsizlikler, denklem çözme, fonksiyonlar ve kümeler gibi temel kavramları ve becerileri edinmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun için, öğrencilerin bol bol soru çözmeye ve problem çözme becerilerini geliştirmeye teşvik ediyoruz.

 • Sosyal Bilimler dersinde, öğrencilerin tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü gibi derslerde temel kavramları ve becerileri edinmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun için, öğrencilerin ÖSYM tarzı sorular çözmeye ve kavram haritaları oluşturmaya yönlendiriyoruz.

 • Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerde temel kavramları ve becerileri edinmelerine yardımcı oluyoruz. Bunun için, öğrencileri TYT Formatında sorular çözmeye yönelik kaynaklar öneriyoruz.

AYT’de nelere odaklanırız:

 • Matematik: Polinomlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, logaritma, trigonometri, permütasyon-kombinasyon-binom-olasılık, analitik geometri ve limit-türev-integral
 • Fen Bilimleri: Fizik: Elektrik, manyetizma, optik, modern fizik; Kimya: Asit-baz, tuzlar, karbon bileşikleri, kimyasal denge; Biyoloji: Hücre bölünmesi, kalıtım, ekoloji, evrim
 • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1: Dil bilgisi, edebiyat bilgisi, metin yorumlama, edebi akımlar; Coğrafya: Coğrafi konum, iklim bilgisi, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, sanayi ve ulaşım
 • Sosyal Bilimleri 2: Türkiye tarihi, Atatürk ilke ve inkılapları; Coğrafya: Dünya coğrafyası; Felsefe: Mantık ve psikoloji; Din kültürü: İslam tarihi ve kültürü

Bu bir butik kurs sisteminin başarısını temsil eden görseldir.

Önemli Notlar

 • AYT sınavında genellikle 11. ve 12. sınıf konuları sorulur.
 • AYT sınavında toplam 160 soru vardır. Bu soruların 40 tanesi Matematik, 40 tanesi Fen Bilimleri, 40 tanesi Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 tanesi Sosyal Bilimleri 2 testinden gelir.
 • AYT sınavında başarılı olmak için bol bol soru çözerek pratik yapmak önemlidir.

Öğrencilerin Aktif Katılımını ve Uygulamalı Öğrenmeyi Teşvik Etmek

Derslerimizde, öğrencilerin aktif katılımını ve uygulamalı öğrenmeyi teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Örneğin,

 • Öğrencilerin soru sormasını ve tartışmaya katılmasını teşvik ediyoruz.
 • Öğrencilerin grup çalışması yapmasına ve etkinlikleri birlikte tamamlamasına olanak tanıyoruz.
 • Öğrencilerin gerçek hayattan örnekler kullanarak öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Örneğin, Türkçe dersinde, öğrencilerden bir metnin ana fikrini belirlemeleri ve metnin konusuyla ilgili bir paragraf yazmaları istenebilir. Matematik dersinde, öğrencilerden bir problemin çözümünü adım adım anlatmaları istenebilir. Sosyal Bilimler dersinde, öğrencilerden bir tarih olayının nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaları istenebilir. Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerden bir bilimsel deney yapmaları ve sonuçlarını raporlamaları istenebilir.

Öğrencilerin Bireysel İhtiyaçlarını ve Öğrenme Stillerini Dikkate Almak

Her öğrencinin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları olduğunun farkındayız. Bu nedenle, derslerimizde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini dikkate alıyoruz.

Örneğin, görsel öğrenme stili olan bir öğrenci için, görsel materyaller ve videolar kullanarak öğrenmeyi kolaylaştırabiliriz. İşitsel öğrenme stili olan bir öğrenci için, sesli anlatım ve tartışmalar kullanarak öğrenmeyi kolaylaştırabiliriz. Kinestetik öğrenme stili olan bir öğrenci için, uygulamalı etkinlikler ve deneyler yaparak öğrenmeyi kolaylaştırabiliriz.

Sonuç

Kadıköy Meta Sentez Kurs ve Koçluk Merkezi olarak, öğrencilerimizin sınava hazırlanma sürecinde ihtiyaç duydukları tüm desteği sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, ders müfredatımıza yaklaşımımız, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre şekillendirilmektedir.,

Kadıköy Meta Sentez Kurs ve Koçluk Merkezi
Öğretmen Koordinasyon Birimi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir