Gestaltçı Butik Kurs Sistemi

Gestaltçı Anlayışla Uyarlanmış Bir Butik Kurs Sistemi

Sınavlarda başarılı olmak, öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmaları için önemli bir adımdır. Ancak, günümüzde sınavların giderek daha rekabetçi hale gelmesi, öğrencilerin bu hedefe ulaşmasını daha da zorlaştırıyorr. Bu nedenle, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken profesyonel destek almaları büyük önem taşımaktadır.

Gestaltçı anlayış, insan deneyimini bütüncül bir şekilde ele alan bir psikoloji yaklaşımıdır. Bu anlayışa göre, insan deneyimi, parçalardan ziyade, bütün olarak anlaşılmalıdır.

Gestaltçı anlayış, eğitim alanında da uygulanabilir. Gestaltçı yaklaşım, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur.

Gestaltçı Anlayış

Gestaltçı anlayış, aşağıdaki temel kavramlara dayanmaktadır:

 • Bütünlük: Gestaltçı anlayışa göre, insan deneyimi, parçalardan ziyade, bütün olarak anlaşılmalıdır.
 • Denge: Gestaltçı anlayışa göre, insan deneyimi, bir denge arayışındadır.
 • Tamamlayıcılık: Gestaltçı anlayışa göre, eksik parçalar, zihinsel olarak tamamlanır.
 • Psikolojik alan: Gestaltçı anlayışa göre, insan deneyimi, psikolojik alan adı verilen bir çerçevede gerçekleşir.

Gestaltçı Anlayışın Eğitime Uygulanması

Gestaltçı anlayış, eğitim alanında aşağıdaki şekilde uygulanabilir:

 • Bütünsel öğrenme: Gestaltçı anlayışa göre, öğrenme, bütünsel bir süreçtir. Bu nedenle, eğitim, öğrencilerin farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmeye odaklanmalıdır.
 • Öğrenme deneyiminin kişiselleştirilmesi: Gestaltçı anlayışa göre, öğrenme deneyimi, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmalıdır.
 • Öğrenme sürecinin aktif katılımı: Gestaltçı anlayışa göre, öğrenme, öğrencinin aktif katılımıyla gerçekleşir. Bu nedenle, eğitim, öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine dahil olmalarına olanak tanımalıdır.

Gestaltçı Anlayışla Uyarlanmış Butik Kurs Sistemi

Gestaltçı anlayışla uyarlanmış bir butik kurs sistemi, aşağıdaki özellikleri ve avantajlara sahiptir:

Özellikler:

 • Bütünsel bir yaklaşım: Sistem, öğrencilerin farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmeye odaklanır.
 • Kişiselleştirilmiş eğitim: Sistem, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanır.
 • Aktif öğrenme: Sistem, öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine dahil olmalarını sağlar.

Avantajlar:

 • Öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirir.
 • Öğrencilerin öz farkındalıklarını geliştirir.
 • Öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunur.

Örnek Uygulamalar:

Gestaltçı anlayışla uyarlanmış bir butik kurs sisteminde, aşağıdaki uygulamalara yer verilebilir:

 • Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre gruplar oluşturulabilir.
 • Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini takip etmek için bir öğrenme günlüğü tutabilirler.
 • Öğrenciler, öğrenme hedeflerine ulaşmak için bir öğrenme planı oluşturabilirler.
 • Öğrenciler, öğrenme sürecini daha etkili hale getirmek için çeşitli öğrenme stratejileri öğrenebilirler.

Ayrıntılandırmalar:

Bütünsel öğrenme: Gestaltçı anlayışa göre, öğrenme, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olmak üzere üç temel alanda gerçekleşir. Bu nedenle, bir butik kurs sistemi, bu üç alanı da kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, öğrenciler hem bilgi edinmek hem de beceri geliştirmek için fırsatlar bulabilmelidir.

Kişiselleştirilmiş eğitim: Gestaltçı anlayışa göre, her öğrencinin farklı öğrenme ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, bir butik kurs sistemi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Örneğin, öğrenciler, öğrenme hedeflerine ulaşabilmek için farklı öğrenme stratejileri kullanabilirler.

Aktif öğrenme: Gestaltçı anlayışa göre, öğrenme, öğrencinin aktif katılımıyla gerçekleşir. Bu nedenle, bir butik kurs sistemi, öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine dahil olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, öğrenciler, ders dışı etkinliklere katılmaya teşvik edilebilir.

Bütünsel öğrenme:

 • Zihinsel boyut: Öğrencinin düşünme, gözlem, algı, anlama, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Örneğin, bir tarih dersinde öğrencilerin bir tarihi olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışarak öğrenmesi, zihinsel boyutun geliştirilmesine örnek olarak verilebilir.
 • Duygusal boyut: Öğrencinin duygularını ifade etme, yönetme ve anlamlandırma becerisini geliştirmeyi amaçlar. Örneğin, bir sanat dersinde öğrencilerin bir duyguyu ifade eden bir resim yapması, duygusal boyutun geliştirilmesine örnek olarak verilebilir.
 • Fiziksel boyut: Öğrencinin hareket, davranış ve eylem yoluyla öğrenmesini amaçlar. Örneğin, bir fen dersinde öğrencilerin bir deneyi yaparak öğrenmesi, fiziksel boyutun geliştirilmesine örnek olarak verilebilir.
 • Sosyal boyut: Öğrencinin başkalarıyla etkileşim kurma, iletişim kurma ve işbirliği yapma becerisini geliştirmeyi amaçlar. Örneğin, bir grup çalışmasında öğrencilerin birlikte bir ödevi tamamlaması, sosyalleşerek kendini geliştirilmesi örnek olarak verilebilir.

  Bütünsel öğrenmenin faydaları:

  • Öğrencilerin daha iyi anlama ve öğrenmesini sağlar.
  • Öğrencilerin daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeler yaşamasını sağlar.
  • Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap eder.
  • Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
  • Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir.

  Sonuç olarak, bütünsel öğrenme, öğrencilerin tüm boyutlarını geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin daha iyi anlama ve öğrenmesini, daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeler yaşamasını, farklı öğrenme stillerine hitap etmesini, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağlar.

  Kadıköy Meta Sentez Kurs ve Koçluk Merkezi
  Koçluk Servisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir