META-Sentez Koçluk Sistemi 

Önce öğrencinin seviyesini ölçer, velisi ile birlikte beklentilerini dinler ve bir ihtiyaç analizi yaparız.

Birlikte hedef belirler ve öğrencinin ihtiyacına uygun özel ders & grup dersleri programını tasarlarız.

Sene boyunca bireysel koç ve öğretmen işbirliği ile öğrencinin yapısına uygun bir sistem, disiplin ve destek sağlarız.

Öğrencinin gelişimini periyodik olarak ölçer, ilave ihtiyaçlarını tespit eder ve etkin bir şekilde karşılarız.

1. İhtiyaç Analizi
Nasıl Başarı Sağlıyoruz? Butik eğitim sistemimizin temeli olarak, önce öğrencinin durumu ile kendine özgü istek ve ihtiyaçlarını anlamaya odaklanırız. Bu nedenle öğrenciyi velisi ile birlikte dinler, mevcut durumunu görmek için bir Seviye Analiz Sınavı yaparız. Bu bağlamda öğrenme tarzını keşfetmek için bir deneme dersine alır, mental ve duygusal durumunu anlamak için de öğrenci koçumuz ile görüştürürüz.

2. Program Tasarımı ve Hedef Belirleme
İhtiyaç analizini yaptıktan sonra öğrencinin seviyesi ve ihtiyacına uygun olarak, özel dersler ve en fazla 6 kişilik grup derslerinden oluşan bir hazırlık programı tasarlarız. Bunun yanında birlikte hedef belirleriz.

3. Bireysel Koç-Öğretmen İş Birliği ile Çalışma
Sene boyunca bireysel koçu ve öğretmenleri, öğrencinin yapısına uygun bir sistem, disiplin ve destek sağlarız. Bu neticede çalışma temposu ve devamlılığını birlikte takip ederiz.

4. Gelişimi Ölçme & Ek Çalışmalar
Her hafta yapılan öğrenciye özel deneme analizleri ve koçluk seansları ile öğrencinin gidişatını çok yönlü bir şekilde izleriz. Bu bağlamda ilave ders, koçluk seansı vb ihtiyaçlarını tespit ederiz. Sonrasında etkin bir şekilde karşılarız.

1
ilk 5000'deki öğrenci sayısı
1
ilk 50.000'deki öğrenci sayısı
1 %
Yerleşme oranı
Sentez İşleyiş

Sentez Kurs Konseptiyle ilgili Yazılar

ilgi, bilgi, sevgi